Ý TƯỞNG VỀ MÔ HÌNH LÀNG SINH THÁI TỰ CUNG TỰ CẤP

Giới tri thức tại Việt Nam đang tìm kiếm một không gian sống, có thể là ngôi nhà thứ hai nơi đạt được những tiêu chuẩn về sinh thái và quan trọng là có thể tự cung tự cấp khi phải cách ly. Họ có thể được lựa chọn những người hàng xóm ở gần […]