TALKSHOW “NHỮNG YẾU TỐ CẦN LƯU Ý KHI HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN FARMSTAY”

Trong tháng 09 vừa rồi, mình nhận thấy talkshow về pháp lý farmstay được rất nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, trong thời gian sắp đến, mình sẽ chọn lọc những vấn đề cốt lõi, quan trọng trong hoạch định phát triển farmstay để chia sẻ. Mong rằng những tri thức của mình phần […]