TRIẾT LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NƯƠNG TỰA THIÊN NHIÊN

So sánh với quá trình sinh trưởng hàng tỷ năm của Trái Đất thì việc loài người tồn tại chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Chúng ta cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ thiên nhiên và nương tựa vào người trăm năm sau đó. Chúng ta đến thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời đi để lại mọi thứ. Đời người, đời con cháu chúng ta là hữu hạn, còn mẹ thiên nhiên thì vô hạn!

Hiện nay, chúng ta đang tự hào vì xây dựng được những khu đô thị hiện đại rộng lớn đủ tiện nghi, tự hào tạo vì tạo ra những công nghệ có thể điều khiển thời tiết, tự hào vì vượt lên trên tự nhiên…

Mẹ thiên nhiên không nhìn như vậy!

Và như một điều hiển nhiên, một ngày nào đó, chúng ta, những đứa con ngỗ nghịch, rồi sẽ nhận ra lòng bao dung của mẹ thiên nhiên và trở về lại với vòng tay của người. Lúc đó, thế giới bắt đầu quay lại thuận tự nhiên như nó vốn dĩ đã từng ngay từ thuở sơ khai.

Con người và mẹ thiên nhiên lại hòa quyện với nhau như một thực thể của vũ trụ bao la.