KHẢO SÁT SƠ BỘ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 02 XÃ AN TOÀN, ANH VINH, HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Vào 02 ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2021, tôi được huyện An Lão, tỉnh Bình Định phối hợp cùng Đại Học Quy Nhơn để khảo sát sơ bộ để có những góc nhìn ban đầu về Phát triển du lịch 02 xã An Toàn và xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Xã An Vinh
Xã An Vinh

Qua chuyến khảo sát, tôi đã chia sẻ những góc nhìn ban đầu về phương hướng phát triển của 02 xã An Toàn và An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định với lãnh đạo huyện An Lão và nhận được đánh giá tích cực. Buổi khảo sát đã thành công tốt đẹp cùng những kế hoạch tiếp theo để phát triển 02 xã An Toàn, An Vinh.

Khảo Sát Tư Vấn
Khảo Sát Tư Vấn

Những chuyến khảo sát qua các vùng đất như này luôn đầy những trăn trở, làm sao phát triển mà luôn giữ bản sắc văn hóa, quy hoạch các điểm du lịch như nào để giữ được tài nguyên thiên nhiên tối đa, phát triển kinh tế đi đôi với cân bằng các yếu tố quản lý về mặt nhà nước,… Thú vị hơn cả là ta lại tìm ra giới hạn mới của bản thân, để rồi tiếp tục chinh phục giới hạn đó.

Khảo Sát Sơ Bộ
Khảo Sát Sơ Bộ