BÁO CÁO LẦN 1 HUYỆN NÔNG SƠN – ĐỀ ÁN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG ĐẠI BÌNH

Vào ngày 05 tháng 03 năm 2021, tôi vinh dự được báo cáo trước huyện Nông Sơn về tiến độ của đề án Tư vấn Phát triển Du lịch làng Đại Bình. Buổi báo cáo đã thành công tốt đẹp với bài báo cáo về định hướng phát triển du lịch làng Đại Bình của tôi cùng với 02 bài báo cáo về nghiên cứu thảm thực vật và văn hóa của làng Đại Bình của các chuyên gia tham dự đề án.

Tình Hình Du Lịch Việt Nam
Tình Hình Du Lịch Việt Nam

Cảm ơn Ban Thường vụ huyện Nông Sơn đã dành một buổi làm việc nghiêm túc, đầy nhiệt thành để cùng trao đổi về hướng phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, cảm ơn các chuyên gia là các thầy từ những trường Đại học đã nghiên cứu và báo cáo cùng với tôi.

Nhận Định Du Lịch Quảng Nam
Nhận Định Du Lịch Quảng Nam

Thật may mắn là lãnh đạo huyện Nông Sơn có tư duy rất cởi mở để tìm kiếm những giải pháp tổng thể có tính chiến lược và đầy thực tế để thực thi trong giai đoạn này. Tôi vinh dự được huyện Nông Sơn mời làm chủ nhiệm nghiên cứu – tư vấn về tiềm năng và chiến lược phát triển du lịch làng Đại Bình. Đề án này thành công hiển nhiên sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân trong làng để họ ổn định cuộc sống và những đứa trẻ trong làng được ăn ngon, mặc đẹp, học hành tốt hơn.

Nhận Định Du Lịch
Nhận Định Du Lịch
Báo Cáo Huyện Nông Sơn
Báo Cáo Huyện Nông Sơn
Báo Cáo Huyện Nông Sơn
Báo Cáo Đề Án
Báo Cáo Đề Án