XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM: LÊN RỪNG HAY XUỐNG BIỂN?

Đại dịch COVID xảy ra là một dấu hiệu cảnh báo cho sự sụp đổ của hệ sinh thái Trái Đất. Trải qua hai năm chung sống cùng bệnh dịch, con người đã bắt đầu thay đổi nhu cầu và thói quen du lịch. Họ hướng đến những hoạt động du lịch trải nghiệm (học […]