Báo Cáo Đề Cương Phát Triển Du Lịch Xã An Toàn Và Xã An Vinh – Bình Định

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, tôi vinh dự cùng Đại Học Quy Nhơn báo cáo đề cương đề án Phát triển Du lịch 02 xã An Toàn và An Vinh thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định với ban thường vụ huyện An Lão.

Mục tiêu của đề án là tạo ra nhiều nguồn thu du lịch nhằm an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Tạo ra sự tuần hoàn trong kinh tế du lịch dựa trên tài nguyên từ rừng tự nhiên!

Tư Vấn Chiến Lược
Tư Vấn Chiến Lược

Buổi báo cáo đã thành công tốt đẹp và tôi mong rằng nơi đây sẽ là điểm đến mới du lịch trong năm 2022.

Báo Cáo Uỷ Ban Huyện An Lão
Báo Cáo Uỷ Ban Huyện An Lão